Production, direct import to distributors and advertising agencies.

Promoteus guide

REGISTRACE:

Zaregistrovat se můžete ZDE

Po vyplnění registračního formuláře a ověření údajů budete informováni e-mailem o aktivaci vašeho účtu. 

 • B2B partnerská zóna– registrovaný zákazník získá přístup do naší B2B partnerské zóny
 • Marketingová podpora– informace o novinkách, pravidelná školení, produktové prezentace, odborná podpora při jednáních
 • Katalog – celoroční katalog a season katalogy s pečlivě vybranými a funkčními IT & elektronickými produkty a doplňky
 • Vzorky – můžete si vzorky či vzorkové sady zapůjčit nebo koupit, příp. vyměnit za získané body
 • Bonus program– Za každou objednávku získáváte body, které pak snadno vyměníte za dárky, vzorky a další

 

KATALOGY:  

Katalog 2023

Aktuální katalogy najdete zde

 

O Promoteus:

Jsme největším specializovaným B2B dodavatelem reklamních předmětů z oblasti IT & elektroniky na českém trhu a významným exportérem do zemí EU. 

Spoluvytváříme trendy a přinášíme nejnovější technologie. Specializujeme se především na výrobu produktů v plně zákaznických provedeních. I v malých sériích nabízíme maximální míru individualizace, ať už jde o barvy, unikátní metody brandování, tvary, materiály, nebo balení. 
 

Proč Promoteus:

Vyrábíme na míru

 • Již od 50 ks
 • V zákaznických barvách a stylu

ECO řada 

 • Přírodní a recyklované materiály
 • Udržitelné zdroje energie

Kontrolujeme kvalitu

 • Multi-test každé zakázky
 • 2 roky záruka (standard)

Jsme výrobci

 • Certifikované produkty
 • Vyrábíme bez prostředníka

Inovace

 • Art design studio
 • Vytváříme nové nápady a trendy

Obchodní asistence

 • Technická podpora
 • Rychlé nabídky, náhledy, spolupráce

Vzorky

 • Všechny modely u nás s možností zapůjčení
 • Rychlé dodání

Podpora pro váš team

 • Školení obchodníků,
 • Prezentace v showroomu a marketingové materiály

 

Naše hodnoty: 

Profesionalita. Jsme profesionálové s dlouholetou zkušeností na trhu. Pro své obchodní partnery chceme být nepostradatelným spoluhráčem, který efektivně využívá znalostí a zkušeností svých zaměstnanců. Jsme proaktivní, nabízíme své nápady i odborné znalosti. Vždy hledáme praktická a často neotřelá řešení.
 

Serióznost. Do všech interních i externích vztahů vstupujeme jako spolehlivý, důvěryhodný a loajální partner.
 

Vzdělávání. Stále zdokonalujeme profesní znalosti a schopnosti svých partnerů i sebe samých.
 

Inovace. Nikdy se nespokojíme se stereotypy. Přinášíme nejnovější trendy ve svém oboru.
 

Kvalita. Jen spokojený zákazník se vrací.
 

Jedinečnost. Každý je jedinečný. Proč se spokojit s firemními dárky bez vlastní identity?

 

_________________________________________________________________________________________________

ENGLISH:

REGISTRATION:

You can register HERE

After you complete the registration form and the data is verified, you will be informed by e-mail of your account activation.

 • B2B partner zone– registered customers get access to our B2B partner zone
 • Marketing support – information about new products, training materials, product and thematic presentations, professional support when dealing with your clients
 • Catalogues – All year catalogue and season catalogues with carefully selected and functional IT & electronic products and accessories
 • Samples – you can borrow, buy or Exchange samples kits for points earned through the bonus programme
 • Bonus programme – collecting points for every order you make, you can simply exchange your points for gifts, samples etc. 

 

CATALOGUES:

Catalogue 2023

Current catalogues you can find HERE

 

ABOUT PROMOTEUS:

We are the largest specialized B2B supplier of IT & electronics promotional items in the Czech market and a major exporter to EU countries.

We co-create trends and provide the newest technologies. We specialize in the manufacture of products in fully customised designs. We offer the maximum degree of individualization even in small series, whether this means colours, unique branding methods, shapes, materials, or packaging.

 

WHY PROMOTEUS:

Custom-made

 • Starting from 50pcs
 • In custom colours and style

ECO product range

 • Natural and recycled materials
 • Sustainable energy sources

We control the quality

 • Multiple tests for every order
 • 2-year warranty (standard)

We are the manufacturers

 • Certified products
 • We manufacture without a middleman

Innovation

 • Art design studio
 • We create new ideas and trends

Business assistance

 • Technical support
 • Quick offers, previews, cooperation

Samples

 • All samples available
 • Fast delivery

Support for your team

 • Sales rep training
 • Showroom presentation and marketing support
   

 

OUR VALUES:

Professionalism. We are professionals with many years of experience on the market. We want to be an indispensable teammate for our partners that makes full use of its employees’ knowledge and experience. We are proactive and offer our ideas and expertise. We keep our promises and will never stick our heads in the sand to avoid problems. We always look for practical and often original solutions.
 

Seriousness. We enter into all our internal and external relationships as a reliable, trustworthy and loyal partner.
 

Certainty. We create positive awareness of the company through our responsible behaviour towards both employees and clients.
 

Simplicity. Time is everything to us. We employ all available technologies to save as much of it as possible for everyone.
 

Education. We continually improve our and our partners’ professional knowledge and capabilities.
 

Innovation. We never satisfy ourselves with stereotypes. We introduce the latest trends into our sector.
 

Quality. Only a satisfied customer comes back.
 

Uniqueness. Everyone is unique. Why settle for corporate gifts without your own identity?